RIR là gì ? Cách đánh giá sự nỗ lực

RIR là gì ? Cách đánh giá sự nỗ lực
11/13/2019
Bài này mình viết để hy vọng các bạn nhận ra "lỗi lầm" khi tập và ảo tưởng là bản thân đã tập "nhiều". mình viết từ "lỗi lầm" ở trong dấu ngoặc kép vì thật ra trong việc tập nó không có lỗi.

nó không bao h có cái gì đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn cả. mà chính mình phải hiểu mình đang làm gì cho target của mình. dưới đây mình ví dụ 1 kiểu tập phổ biến của rất rất nhiều người khi tập 6-7 bài cho "1 nhóm cơ" và ảo tưởng là mình đang nỗ lực lắm. bên này nó gọi là thằng Bauer.

 

 

 


Bài Tập 1:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

Bài Tập 2:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

Xem thêm: Tập gym có bị giãn tĩnh mạch tinh hoàn không ?

Bài Tập 3:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

Bài Tập 4:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

Bài Tập 5:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

Bài Tập 6:
• set1 tạ 20kg - làm 10reps (nhưng RIR tầm 10, có nghĩa là tạ này chắc còn làm được thêm 10reps nữa)
• set2 tạ 30kg - làm 10reps (RIR tầm 5, có nghĩa là tạ này chắc lẽ ra còn làm được thêm 5reps nữa, nhưng ngừng tại 10reps)
• set3 tạ 35kg - làm 10 reps (RIR tầm 3)
• set4 tạ 40kg - làm 10 reps (RIR tầm 1-2)

mình chỉ viết đến đây để làm thí dụ, các số cân kg của tạ chỉ là "tưởng tượng" để làm ví dụ. RIR có nghĩa là Reps In Reserve. trên "giấy tờ" thì bạn đã tập 6 bài và tổng cộng là 24 sets.

Xem thêm: Mối liên hệ giữa RPE và RIR

nhưng trên thực tế thì bạn chỉ mới tập hiệu quả cho hypertrophy là 6 sets và 18 sets còn lại chỉ là "khởi động" vì RIR còn thừa quá cao. hy vọng các bạn đã hiểu được rằng là "tập nhiều" chưa chắc đã phải là nhiều.

Xem thêm: Lịch tập hypertrophy

nếu như 1 thằng khác mà nó chỉ tập có 2 bài thôi, nhưng mỗi bài nó đều tập 4 sets với RIR là 0-2, thì tổng cộng nó đã tập nhiều reps hiệu quả hơn bạn. viết bài này để các bạn hiểu ra vấn đề, chứ không phải là bảo các bạn không cần khởi động.

đừng đọc không hiểu xong tự kết luận nhét chữ vào mồm người khác. nếu như ai đang tập kiểu như vậy nhưng hiểu rằng là 70-80% buổi tập đấy chỉ là "hóng gió" thì không có vấn đề gì. chỉ khổ là nhiều thằng Bauer nó tập như vậy và tưởng rằng nó đang nỗ lực cạn kiện lắm mà lại không có tiến triển gì.
Related Posts
Thể Hình Vip là trang web chia sẻ kinh nghiệm tập luyện thể hình, kiến thức dinh dưỡng, bài tập gym và các công cụ online để giúp bạn sở hữu một body đẹp. thehinhvip thehinhvip.com