Giọng hát của con người có thể làm vỡ ly thủy tinh?
Giọng hát của con người có thể thực hiện vỡ ly thủy tinh?

 

 Video: Amaze Lab