Sư tử cái chạy sang phe đối thủ quyến rũ con đực - blogkhoahoc
Sư tử cái chạy sang phe đối thủ quyến rũ con đực

 

 Video: Smithsonian
===================

===> Xem thêm các tin Khoa học nhanh nhất

===> Xem thêm các phát minh khoa học mới nhất

===> Xem thêm các tin khoa học máy tính Mới nhất