Hố đen siêu khối lượng cách Trái Đất 13 tỷ năm ánh sáng - blogkhoahoc
Hố đen siêu khối lượng cách Trái Đất 13 tỷ năm ánh sáng

 

 Video: Amaze Lab
===================

===> Xem thêm các tin Khoa học nhanh nhất

===> Xem thêm các phát minh khoa học mới nhất

===> Xem thêm các tin khoa học máy tính Mới nhất