Hồ nước đỏ Red Lagoon - blogkhoahoc
Hồ nước mặn đỏ như máu ở trên dãy Andes

 

 Video: Great Big Story
===================

===> Xem thêm các tin Khoa học nhanh nhất

===> Xem thêm các phát minh khoa học mới nhất

===> Xem thêm các tin khoa học máy tính Mới nhất