8 công trình nghiên cứu được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 - blogkhoahoc

 Tính đến hết năm 2019, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho 17 chuyên gia ở các trường đại học , viện nghiên cứu, thuộc đầy đủ các ngành, lĩnh vực về Khoa học tự nhiên , Kỹ thuật.Giải thưởng Tạ Quang Bửu chính là giải thưởng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hằng năm nhằm khích lệ , tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học thiên nhiên , và kỹ thuật.


Hồ sơ của những người đã được đề cử hoặc tự ứng cử sẽ đã được đánh giá thông qua Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (HĐKH ngành) , Hội đồng Giải thưởng.


Ban giám khảo của Giải thưởng Tạ Quang Bửu bao gồm Chủ tịch các HĐKH , và các nhà khoa học có uy tín quốc tế như: GS.TS. Pierre Darriulat, GS.TS. Ngô Bảo Châu, GS.TS. Trịnh Xuân Thuận, GS.TS. Vũ Hà Văn, PGS.TS. Đoàn An Hải, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên, GS.TS. Đàm Thanh Sơn.
8 công trình khảo sát được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
Nghiên cứu khoa học tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Từ 48 hồ sơ, các Hội đồng khoa học chuyên ngành của Quỹ NAFOSTED đã lựa chọn được 8 hồ sơ, trong đó bao gồm năm đề cử giải thưởng chính , và ba giải thưởng trẻ.


Theo đó, danh sách đề cử 5 Giải thưởng chính gồm PGS.TS. Phạm Tiến Sơn (Trường đại học Đà Lạt) – lĩnh vực Toán học; PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng (Trường đại học Duy Tân) – lĩnh vực Vật lý; TS. Trần Mạnh Trí (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) – lĩnh vực Hóa học; PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y Dược TP.HCM) – lĩnh vực Khoa học Y Dược , TS. Nguyễn Thạch Tùng (Trường đại học Dược Hà Nội) – lĩnh vực Khoa học Y Dược.


3 đề cử của Giải thưởng trẻ gồm TS. Võ Hoàng Hưng (Trường đại học Sài Gòn) – lĩnh vực Toán học; TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Trường đại học Tôn Đức Thắng) – lĩnh vực Vật lý , TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – lĩnh vực Khoa học nông nghiệp.


Tính đến hết năm 2019, qua 6 đợt xét thưởng, Giải thưởng Tạ Quang Bửu được trao cho 17 nhà khoa học ở các trường đại học và viện nghiên cứu, thuộc đầy đủ các ngành, lĩnh vực về Khoa học thiên nhiên , và Kỹ thuật, với 14 Giải thưởng chính và 3 Giải thưởng trẻ.


Năm nay, Hội đồng Giải thưởng dự kiến cũng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2020. Lễ trao Giải thưởng dự kiến đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020, nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học , Công nghệ Việt Nam 18/5.


5 hồ sơ giải thưởng chính:1. PGS.TS Phạm Tiến Sơn (trường đại học Đà Lạt) với công trình “Generic properties for semialgebraic programs” xuất bản ở trên SIAM Journal on Optimization.2. PGS.TS Nguyễn Quang Hưng (trường đại học Duy Tân) với công trình “Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function” xuất bản Physical Review Letters3. TS. Trần Mạnh Trí (trường đại học KHTN – ĐHQGHN) với công trình “Occurrence of phthalate diesters in indoor air from several Northern cities in Vietnam, and its implication for human exposure” xuất bản ở trên Science of the Total Environment4. PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan (trường đại học Y Dược TPHCM) với công trình “IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries” xuất bản ở trên tạp chí The New England Journal of Medicine.5. TS. Nguyễn Thạch Tùng (trường đại học Dược Hà Nội) với công trình “Formulation and biopharmaceutical evaluation of supersaturatable self-nanoemulsifying drug delivery systems containing silymarin” ở trên tạp chí International Journal of Pharmaceutics.3 hồ sơ giải thưởng trẻ:1. TS. Võ Hoàng Hưng (trường đại học Sài Gòn) với công trình “Convex integration for scalar conservation laws in one space dimension” xuất bản trên tạp chí SIAM Journal on Mathematical Analysis.2. TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (trường đại học Tôn Đức Thắng) với công trình “Low-energy electron inelastic mean free path in materials” xuất bản trên Applied Physics Letters.3. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” xuất bản trên tạp chí Scientia Horticulturae.


Trọng Đạt
===================

===> Xem thêm các tin Khoa học nhanh nhất

===> Xem thêm các phát minh khoa học mới nhất

===> Xem thêm các tin khoa học máy tính Mới nhất