Hồ nước đỏ Red Lagoon - blogkhoahoc




Hồ nước mặn đỏ như máu trên dãy Andes

 

 







Video: Great Big Story




===================

===> Xem thêm các tin Khoa học nhanh nhất

===> Xem thêm các phát minh khoa học mới nhất

===> Xem thêm các tin khoa học máy tính Mới nhất