Không đổi bằng lái theo quy định sẽ phải sát hạch lại

Sau 6 tháng theo lộ trình chuyển đổi, người có giấy phép lái xe bằng giấy không thực hiện việc đổi bằng sang vật liệu PET sẽ phải sát hạch lại lý thuyết.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 15, Điều 1, Thông tư 38/2013/TT-BGTVT (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/3/2014), Giấy phép lái xe bằng giấy phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):

Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Như vậy, giấy phép lái xe không thời hạn vẫn phải đổi sang vật liệu PET theo quy định trên. Việc chuyển đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET bạn có thể đến Sở giao thông vận tải của bất cứ tỉnh nào để được làm thủ tục đổi.

Tuy nhiên từ 1/1/2016 Thông tư Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 58/2015/TT-BGTVT. Theo quy định tại Điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT thì lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET như sau

Giấy phép lái xe bằng giấy phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

Giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31/12/2016.

Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31/12/ 2020.

Vậy theo quy định mới nhất thì sau 6 tháng kể từ ngày 31/12/2020 nếu không thực hiện chuyển đổi Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET, người có giấy phép lái xe bằng giấy phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung Công ty Luật An Ninh ( Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội/VnExpress.net)